Välkommen till IWTs

Vi kan tekniskt vatten.

IWT Sverige är en aktör för att tillhandahålla rent tekniskt vatten, utan kemikalier för ett modernt miljövänligt slutet vattensystem i såväl industriprocesser som värme- och kylsystem i fastigheter.

Vi är en del av International Water Treatment koncernen som är representerad i Norden, England, Georgien, Ryssland samt inom maritima miljöer i hela världen.

Vi behandlar vatten så det lämpar sig för önskat ändamål. Med rätt kvalité på ert vatten slipper ni igenslammade radiatorer, rost och korrosionsskador i rör och kopplingar, luft och gasfickor som stör flödet, blockering av och beläggningar på termostater, ventiler, pumpar, skadade och smutsiga värmeväxlare.

Vi är generalagenter för Elysator. En väletablerad schweizisk produkt som har en historia ända sedan 1950 talet och är representerad i ett 20-tal länder.

Vi är också generalagenter för Vulcan och Calmat – tyska kvalitétsprodukter mot avlagringar och rost. Lämpar sig från det lilla systemet i privata hushåll till system inom fastigheter och industri upp till 500 m3/tim. 30 års erfarenhet i 50-tal länder.

IWTs lösningar uppfyller högsta kraven för miljövänlig behandling av vatten helt utan kemikalier. Allt från påfyllning av vatten så att systemet får bästa förutsättningar från början till behandling av befintliga system. Dessutom säkerställer vi systemvattnets kvalité över tid. Ni följer era vattenanalyser via vår hemsida.