VVS-Forum nr 7/8 uppmärksammar forskningsrapport från IWTs och Swerea Kimab.

Därför är rent vatten viktigt för prestanda Det är Swerea Kimab som på uppdrag av IWT Sverige undersökt en installation av företagets filter, Elysator, i en fastighet med korrosionsproblem i Örebro. Enligt studien konstateras att värmesystemet var syrefritt 19 veckor efter installatio­nen. Det hade även högre pH och vattnet var klart och rent utan sedimenterade…

Details