VVS-Forum nr 7/8 uppmärksammar forskningsrapport från IWTs och Swerea Kimab.

Därför är rent vatten viktigt för prestanda Det är Swerea Kimab som på uppdrag av IWT Sverige undersökt en installation av företagets filter, Elysator, i en fastighet med korrosionsproblem i Örebro. Enligt studien konstateras att värmesystemet var syrefritt 19 veckor efter installatio­nen. Det hade även högre pH och vattnet var klart och rent utan sedimenterade…

Details

Pressmeddelande 2017-06-08: Swerea Kimab’s forskningsrapport ”Slutna kyl-och värmesystem, inverkan av vattenkvalitén” är nu klar.

Forskningen har initierats av IWT Sverige och finansierats av en Vinnova Innovationscheck. Rapporten belyser frågan : Ändamålsenligt vatten, hur påverkar det livslängd och energieffektivitet på värme- och kylsystem? Ny byggteknik i värme- och kylsystem, med blandade material, mer inläckage av syre samt mer sofistikerade komponenter kräver idag ett systemvatten för tekniskt användande och kunskap kring…

Details