Certifiering ger trygghet för ditt system

Det Norske Veritas (DNV) har analyserat effekten av Elysator. Resultaten visar att vattenbehandlingsenheten sänker korrosionshastigheten på de metallegeringar som exponeras i vattnet och höjer pH-värdet i mediat.

 

IWTs vattenbehandlingstjänst med service och underhåll!

Med vår service- och underhållstjänst tar vi ett helhetsansvar för ett rent vatten. Tjänsten innehåller regelbunden service med sköljning och rengöring av enheten samt byte av förbrukningsdelar och reservdelar.

Regelbundna vattenanalyser säkerställer kvalitén på ert systemvatten över tid.

Visa DNV Rapport