Tar bort syre

Ett vatten utan syre minimerar risken för korrosion i systemet. Utan korrosion förlängs livslängden och servicebehovet minskar.

Tar bort slam

Slamfritt vatten optimerar värmeledningsförmågan i vattensystemet. Det tar bort risken för avlagringar och blockeringar i rör, ventiler och pumpar. Detta minskar underhållsbehovet och ökar livslängden.

Höjer pH-värdet

Surt vatten fräter på vattensystemet. I slutna system är vatten med pH 9,5 optimalt. Då skyddar vattnet systemet och förlänger livslängden. Vår vattenbehandling reglerar automatiskt vattnets pH till optimal nivå. (enligt VDI 2035)

Minskar vattnets elledningsförmåga

Tekniskt rent vatten har en låg elektrisk ledningsförmåga. Detta medför minimal galvanisk korrosion i vattensystemet. Genom vår vattenbehandling minskar elledningsförmågan enligt grafen bredvid. Och systemets livslängd ökar.

Tar bort mineraler som salter, kalk och metaller

Ett tekniskt vatten utan dessa mineraler kommer att minska risken för korrosion och avlagringar i systemet.

Ingen bakteriebildning

När vattnet behandlas med Elysatorn så finns inga förutsättningar kvar för bakterieväxt. Man har tagit bort livsbetingelserna för bakterier såsom syre och föda (mineraler). Detta förhindrar avlagringar och slambildning.

Ersätter kemikalier

Vår vattenbehandling är helt fri från kemikalier som kan skada miljön. Vattenbehandlingen kräver ingen tillförsel av el.