Fastighet

Värme och kylsystem är något som finns i de flesta av våra byggnader idag. Mediet som på bästa sätt bär fram energin i systemen är vatten. Idag talar man om tekniskt vatten och man ställer krav på kvaliteten på tekniskt vatten!

Vattnet i slutna system förändras drastiskt efter att det tillförts systemet, och ganska snabbt kan det uppstå driftsförändringar eller till och med problem. Detta beror ofta på att olika material i systemen blandas och att man idag ofta använder lägre temperaturer i systemen. Vattnet du fyllt i systemet förändras med tiden och kan ganska snabbt se ut som i glaset till höger här ovan.

IWT’s vattenbehandlingstjänst löser problemet

Rent vatten är en förutsättning för att systemet ska leverera det som det är byggt för. Ett smutsigt vatten kommer naturligtvis att påverka effekten och ekonomin i systemet. Med IWT´s vattenbehandlingstjänst kommer ni att säkerställa att vattnet i systemet håller högsta tekniska nivå över tid och på så sätt skydda systemet och försäkra er investering. IWT´s metod skyddar systemet mot korrosion, avlagringar, slambildningar och detta helt utan miljöfarliga kemikalier. IWT´s står för ekonomi, miljö, trygghet.

Strömningsljud i och oväsen från värmesystemet pga gasbildningar som kommer av korrosion i systemet.
Korrosionshål i radiatorer kan ge vattenskador.
Blockeringar i ventiler och pumpar pga magnetit eller slam
Sämre styrning av energiförbrukningen, pga att systemet inte kan optimeras. Svårt att få systemet att fungera på det sätt det konstruerats för.
Slambildning och korrosion i lågtemperaturzoner som förorsakar dåligt flöde och kalla områden.
Höjd energiförbrukning på grund av ojämn värmefördelning.