Kylsystem inom industrin – tekniskt vatten

Funktionen med ett kylvattensystem är att flytta över värme från industriella processer eller utrustning till en annan plats, eller till ett annat tekniskt system. Ofta är bäraren, eller mediet – vatten. Vi kallar ett vatten för detta ändamål för tekniskt vatten för att särskilja dess egenskaper från övrigt vatten.

Ett kylsystems prestanda

Prestandan i ett kylsystem beror på många faktorer som t ex vattenkvalitén, korrosion, materialval, avlagringar och mikrobiologisk tillväxt.

Om kylvattensystemet är slutet, recirkulerande, kan problemen ytterligare koncentreras.

Snart sagt alla industriella produktionsprocesser kräver nedkylning för att fungera effektivt och säkert. Kylsystem finns i en mängd olika applikationer där gemensamt är att vatten används som bärare av överskottsvärmen.

Effektiva moderna system

Moderna industrianläggningar förväntas att vara i drift fortlöpande utan dyra driftstopp. Även om konstruktören av kylsystemet har tagit hänsyn till korrosion, kan förändringar i processerna, som att effektivisera systemet, resultera i oförutsedd utsatthet för korrosion, avlagringar och slambildning. Detta leder till höga underhållskostnader, reducerad värmeavledning, högre energikostnader och oönskade produktionsstopp.

Vissa system måste, på grund av låga temperaturer, använda olika typer av frostskydd i vattnet. Många anläggningar använder idag kemikalier för att minska olika problem i systemet och för att hålla en viss kvalité på kylmediet. Med IWT’s vattenbehandling minskar detta behov, för att efter en tid inte behövas alls. Frostskydd påverkas inte av IWT’s vattenbehandling utan fungerar som tidigare.

IWT’s vattenbehandling ger:

• Lägre underhållskostnader, längre livslängd

• Miljövänlig lösning utan kemikalier, bär energin bättre

• Säkerställande av drift – färre produktionsstopp