Forskningen har initierats av IWT Sverige och finansierats av en Vinnova Innovationscheck.

Rapporten belyser frågan :

Ändamålsenligt vatten, hur påverkar det livslängd och energieffektivitet på värme- och kylsystem?

Ny byggteknik i värme- och kylsystem, med blandade material, mer inläckage av syre samt mer sofistikerade komponenter kräver idag ett systemvatten för tekniskt användande och kunskap kring det.

Här torde finnas ekonomiska motiv både vad gäller underhåll, tillförlitlig drift, systems- och komponenters livslängd och inte minst kyl- och värmesystems energieffektivitet.

Eftersom det fattats vetenskaplig grund för att sätta siffror på frågorna för ROI kalkyler etc. har branschen efterfrågat kunskap i ämnet.

Frågeställningen i stort är nog många överens om, vår förhoppning är att rapporten skall underlätta att beskriva vattenkvalitén i framtida entreprenader.

 

Ett utdrag av några intressanta slutsatser från rapportens sammanfattning:

  • I ett syrefritt system rapporteras mycket långa livslängder (30 år), om det däremot finns ett kontinuerligt läckage av syre kan tunnväggiga komponenter börja läcka inom loppet av ett par år.
  • Uppbyggnad av skikt bestående av korrosionsprodukter och/eller karbonat på värmeöverförande ytor bidrar till försämrad effektivitet.
  • Ett skikt med tjocklek på 0,4 mm kan öka energibehovet med 10 % jämfört med en  ”ren” yta.
  • Både problemfastigheten efter installation av Elysator och fastigheten där Elysatorn varit installerade sedan drifttagandet av värmesystemet visar på vatten med frånvaro av syre, högre pH och ett klart och rent vatten utan sedimenterade korrosionsprodukter.

För mer information kontakta Thomas Carlsson 010-498 37 53 eller thomas.carlsson@iwts.se.

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit