När nu SIS uppdaterar sin standard (svensk och europeisk standard) SS-EN 12828:2012+A1 :2014  Värmesystem i byggnader – Utförande och installation av vattenburna värmesystem från 2012 – är vi glada över att man uppmärksammat behovet av att se över vattenkvalitén. Man hänvisar till den europiska standarden VDI 2035.