Nyhet från Swedish Standards Institute (SIS)

SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar industriella standarder. SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. Standarder är dokumenterad kunskap utvecklad av framstående aktörer inom industri, näringsliv och samhälle och befrämjar handel över gränser, bidrar till att processer och produkter blir säkrare samt effektiviserar din verksamhet.

VDI 2035

När nu SIS uppdaterar sin standard (svensk och europeisk standard):

SS-EN 12828:2012+A1 :2014  Värmesystem i byggnader – Utförande och installation av vattenburna värmesystem från 2012

– har man uppmärksammat behovet av att se över vattenkvalitén. Man hänvisar till den europiska standarden VDI 2035.

Moderna processer och system kräver högre teknisk vattenkvalité.

Vi behandlar vattnet utan kemikalier så att kvalitén VDI 2035 uppfylls.

Med ett sådant vatten mår ditt system bra!

Det innebär:

  • Lägre driftskostnader
  • Miljövänlig lösning
  • Säker drift.
  • Komponenttillverkares garantikrav uppfylls

Utdrag ur SIS uppdatering

vdi 2035