Avlagringsproblemet

Det vatten som vi använder såväl hemma som på företags- och industrianläggningar innehåller upplösta avlagringar som består av kalcium och magnesium.
När dessa flytande avlagringar utsätts för temperaturökning eller tryckminskning kristalliseras de på ytan och bildar förkalkningar. Dessa skorpliknande avlagringar förekommer på ställen där vattnet är uppvärmt, virvlar runt eller rinner ut från rören. Avlagringar inuti rör, på uppvärmningselement eller på dyrbara maskiner skapar många problem, av vilka de vanligaste är:

● Energiförlust p.g.a. längre uppvärmningstider

● Höga kostnader för reparationer och underhåll av maskiner och utrustning

● Försämrat vattentryck p.g.a. reducerade rördiametrar

● Höga rengöringskostnader och behovet av starka rengöringsmedel

● En minskning av den totala industriella produktiviteten Ju längre du väntar med att åtgärda dessa problem, desto större skador och dyrbara reparationer får de som följd. Snart tvingas du byta ut hela rörsystemet och köpa ny utrustning.

Vulcan-baserad vattenbehandling förändrar inte den ursprungliga vattenkvaliteten, utan modifierar avlagringarnas kristallisering.